Ajatuksella, että harjoitus tekee mestarin, lähdin tänään Biancan (M. Byth Mwy) kanssa Match Show´n. Nämä epäviralliset koiranäyttelyt ovat nykyään paisuneet todella suuriksi, tänään oli pentuja pelkästään yli 30.

Bianca suureksi yllätyksekseni esiintyi mallikelpoisesti huolimatta siitä, että olemme olleet vain 1xkoulutuksessa työvuorojeni vuoksi. Bianca voitti sinisten pennut ja tuli loppujen lopuksi BIS-4:ksi. Hieno saavutuks 5,5 kk ikäiseltä ensikertalaiselta, kisa kesti useamman tunnin.

The idea that practice makes perfect, I went to the Match  Show today with  Bianca D (M. Mwy Byth). These unofficial dog shows are now swollen really add up, today was the puppies alone for more than 30

Bianca my great surprise, appeared in an exemplary manner, despite the fact that we have only 1x exercises because of my shift. Bianca won the "blue puppies", and eventually became BIS-4 is performed. Fine achievements of 5.5 months old first-time, race lasted several hours.