Tämän koiran silmätarkastusasiassa on tullut monenlaista asiaa vastaan. Näin jälkikäteen moni niistä tuntuu aivan huvittavalta, mutta se, että oikaista jotain asiaa sääntöjen mukaan ei olekaan aivan niin yksiselkoista kuin ohjeet antavat ymmärtää.

Rico oli käynyt silmätarkastuksessa -09: trichiasis ja vähän yllättäen alaluomen kiertymä. Kennelliito oli kuulemma pyytänyt eläinlääkäriltä jotain selvitystä dg:n merkitsemisestä - tulos ei muuttunut ainakaanKoiraNetissä.

Rico kävi n. vuotta myöhemmin silmätarkastuksessa: ei perinnölliseen silmäsairauteen viittaavaa.

Tässä vaiheessa luulisi, että asiat voivat mennä hyvinkin  - ehei. SKL:sta sanottiin ko tapauksessa, että  koira voisi tulla silmäkollegion eteen. Omistaja lähetti paperit SKL:oon: koska koira on sairas, sitä ei hyväksytä ?

Soitin ensimmäisen tutkimuksen tehneelle eläinlääkärille ja kysyin neuvoa. Hän tarkasti paperin ja ilmoitti, ettei hän ole merkinnyt silmäluomen kiertymää paperiin eikä koiraa sairaaksi - Kennelliiton moka , great.

Summa summarum, korjaus on tehty ja kuulemma korjauksen pitäisi olla muutaman päivän sisällä KoiraNetissä.

This dog's eye test case has come in a variety of things. Afterwards many of them feel quite amusing, but the fact that something to rectify the matter according to the rules is not quite as simply than the instructions suggest.

Rico had been to an eye examination to -09: trichiasis, and surprisingly little rotation of the eyelid. The Kennel Club had reportedly asked the vet for something to report on DG's labeling - the result is not changed, at least in the dog online.

Rico was about a year later in eye examination: no hereditary eye disease referring to.

At this point, you would think that things can go very well - No. SKL to question the case was told that a dog could become college front. The owner sent the papers Kennel Club account: as the dog is sick, it will not be accepted?

I called the vet who has made the study and asked for advice. He inspected the paper and announced that he was not meant eyelid Torsion of the paper rather than a dog sick - Kennel mistake, great.

To summarize, the correction has been made and the correction should be heard within a few days the dog online.