Nämä viikot (n. 8) ovat kuluneet kuin siivillä. Viimeiset 3 viikkoa ovat olleet työn täytteiset - pennut ovat olleet todella aktiivisia.

Tänään lähti Vieno-äiti kera Taiminsa omaan kotiin. 7 pentua jäi vielä synnyinkotiinsa, näistä 3 lähtee viikon kuluessa. 3 narttupentua on vielä varaamatta.

These few weeks (about 8) are worn as the wings. The last 3 weeks have been pressured job - puppies have been really active.

Today left  mother-Vieno with her Taimi-dauhter to their own home. 7 puppies were still born to his home, these three leaves within a week. 3 females are not yet afford.