Mawredd Wystrys silmätarkastus osa 2: Käydessäni tänään eläinlääkärillä, keskustelin Ricon silmätarkastuksen tehneen eläinlääkärin kanssa. Ystävällisesti hän tarkasti (taas kerran), oman kopionsa ja kertoi: ei hän ole merkinnyt ko koiralle mitään sairautta. Hän oli rastittanut kohdan  Nota Bene eli Huomata. SKL:ssa ko kohta oli merkitty että koiralla on trichiasis. Alunperin Ricolla oli merkittynä trichiasis ja ektropia. Näin meillä tänään.

 

Mawredd Wystrys eye examination part 2: When I visited the vet today, talked to Rico's eye with the examining veterinarian. He kindly accurately (once again), their copy, and said: He is not meant for dogs suffering from any disease in question. He had crossed point Nota Bene, or note. SKL in question was the point that the dog is entered in trichiasis. Initially Rico trichiasis, and was labeled ektropia. Thus we have today.