Pennut ovat nyt 7 viikkoa vanhoja. Niiden päivä sisältää syömistä, leikkimistä, uusien paikkojen tutkimista (pihaympäristö on hyvin mielenkiintoinen). Nyt pennut on sirutettu, madotettu,rekisterikirjat tulivat hyvin nopeasti rekisteröinnin jälkeen ja ensimmäinen automatka on tehty mentäessä eläinlääkärin tarkastukseen. Eläinlääkäri ei onneksi löytänyt mitään ikävää yllätystä. Eli pennut alkavat olla valmiina lähtemään uusiin koteihinsa.

The puppies are now 7 weeks old. Their day includes eating, playing, testing of new sites (outdoor environment is very interesting). Now the puppies are chiped, wormed, registry books came very quickly after the registration and the first drive to be made ​​when entering the veterinary inspection. The vet does not, fortunately, found no unpleasant surprises. So the puppies are starting to be ready to leave for their new homes.