Tänään lähti Mawredd Unplygrwydd eli Ulla viimeiselle matkalle. Ystävän lähdettä jää vain hiljaisuus ja ikävä. Vanha sanonta " aika parantaa haavat", ei nyt lohduta, mutta ajan kuluttua ikävä alkaa vähitellen hellittää ja voi haikein mielin muistella edesmennyttä ystävää. Voimia Vilma


Today went Mawredd Unplygrwydd ( Ulla)to her  last journey. Valentine's source is only silence and drab. The old adage "time heals wounds," no consolation now, but after a nasty gradually begins to wear off and can be rather sad to remember  late friend. Vilma forcessad