Doris synnytti 10.12.2016 5+1, yksi urospentu hiipui ja kuoli 14.12.2016. Loput 5 pentua ovatkin hyvin pontevia walesinalkuja. Ainut tyttö ei häviä kokonsa puolesta veljilleen. Syntymäpainot olivat n. 380g/pentu, tasainen joukko. Nyt Doris hoivaa lapsiaan hellästi. 

Doris gave birth 10/12/2016 5 + 1, one male faded and died 14.12.2016. The rest of the 5 puppies are very vigorous Welsh puppies. Our girl does not disappear, the size of his brothers. Birth weights were approx. 380g / puppy, even a set. Now Doris tenderly care for her children.