For people living without a dog can be difficult to understand, when I speak of a quiet home. Home is 3 Adults Welsh Springer Spaniel, 1 9 months old and 1 at 4 months old welsh.
Silence means that when the kittens except one, have left their homes and all the sounds of life, who live on the puppies are gone. The home feels quiet. I think that the adult dogs are very pleased with this "quiet" when you have longer legs spinning on two duffer.
It is true that the animal's ownership and maintenance requires / takes a lot of time and money. How to measure it, what the animal gets back? What is scale measured the feeling, when the dog believes in the eye and declare that I am yours? Or when the awkward teenage self starts to take care of the animal and may little by little starts to take care of itself?
Ownership of an animal at some point in the waiver. For example. a dog's life is up to 17 years of dog abandonment is a friend of dog ownership. The vet said at the time that the dog is to teach the most important thing to give up ....

For some reason, Monday morning causing me a terrible feeling gloomy. Would it be here now in one package when the feelings are behind the operation, the house quiet, and year in its early stages?

 

Ilman koiraa elävälle ihmiselle voi olla vaikea ymmärtää, kun puhun hiljaisesta kodista. Kotona on 3 aikuista walesinspringerspanielia, 1  9 kuukauden ikäinen ja 1 4 kuukauden ikäinen walesi.
Hiljaisuus  tarkoittaa sitä, kun pennut yhtä lukuunottamatta ovat lähteneet omiin koteihinsa ja kaikki ne  elämisen äänet, jotka liittyvät pentujen elämiseen, ovat poissa. Koti tuntuu hiljaiselta. Luulen, että aikuiset koirat ovat erittäin tyytyväisiä tästä "hiljaiselosta", kun on enään kaksi  toheloa jaloissa kieppumassa.
On totta, että eläimen omistaminen ja pitäminen vaatii/vie paljon aikaa, rahaa. Miten mitata se, mitä eläimeltä saa takaisin? Millä mitta-asteikolla mitataan se tunne, kun koira katsoo silmiin ja ilmoittaa olevansa sinun? Tai kun hankala teini itsenäisesti alkaa huolehtia eläimestä ja saattaa vähän kerrassaan alkaa huolehtia omasta itsestään?
Eläimen omistaminen tarkoittaa jossain vaiheessa myös luopumista. Esim . koiran elämä on pisimmillään 17 v.  Koira-ystävästä luopuminen on osa koiran omistamista. Eläinlääkäri mainitsi aikoinaan, että koiran tärkein asia on opettaa luopumaan....

Jostain syystä maanantaiaamut aiheuttavat minussa hirvittävän synkeän tunteen. Olisiko tässä nyt yhdessä paketissa tunteet kun on operaatio takana, talo hiljainen ja vuosi alkutaipaleessa?